Book a tour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Light Workshop

  סדנת אור

  אור הוא אחד מהנושאים המרתקים ביותר בעולם האמנות ובעולם העיצוב, ציירים מתמודדים כל הזמן עם נושא האור בציור, מעצבים מנסים כל פעם מחדש לחשוב על מקור תאורה שיהיה מיוחד ומרתק, מנורה היא לא רק מקור תאורה אלה פתח לאמירה אישית, מקור התאורה שאנחנו בוחרים לביתנו הוא לא רק שימושי אלה מספר משהוא על עצמנו. בסדנה זאת נתכנן וניבנה מקור תאורה ( מנורה ) שמספרת עלינו.

  מהלך הסדנה

  • הסבר על הסדנה, על תהליך העבודה ופיתוח מושג האור דרך עבודות אמנות שונות
  • פיתוח הרעיון ואופן הטיפול במושג אור דרך הדימוי הנבחר ע”י כל תלמיד
  • תכנון דרך מחשב וחיתוך לייזר, הרכבה וטיפול במנגנון התאורה
  • סיכום סדנה
  תודה שנרשמתם לפעילות
  שם של האירוע
  תאריך: