Book a tour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  תזמורת החריקות

  תזמורת החריקות היא מושג שטבע המלחין האנגלי קורניליוס קרדיו, בשנות השישים ששימש בעשרת השבועות האחרונים כבסיס לסדנה בקהילה.

  ג’סקפה

  קפה קהילתי בג’סי כהן

  חדר מוסיקה

  החל מיולי 2017 פועל במרכז חדר מוסיקה, המיועד לתושבי השכונה המעוניינים ללמוד לנגן, לעשות חזרות, להקליט וכו’, ובכלל לכל מי שמעוניין בחלל לחזרות ונגינה.

  אולם

  ״אולם״ הוא מרחב ששימש בעבר כאולם הספורט של ביה״ס ויצמן, המרחב שופץ ושונה על ידי אמנים ובני נוער בכדי ליצר חלל שבו אפשר ליצור ולחשוב קצת אחרת.

  תודה שנרשמתם לפעילות
  שם של האירוע
  תאריך: